Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Ajutoare pentru încălzirea locuinței

Beneficiari:

 •  familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 800 lei pe membru de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi – cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;

Tipuri de ajutoare:

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se definesc in functie de sistemul de incalzire utilizat si se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat:

 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, denumit in continuare ajutor pentru energie electrica;
 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale,
 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei este cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. 

Conditii de acordare:

         Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza Cererii si a declaratiei pe propria raspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de actele doveditoare.

Cererea se depune de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, care poate fi:

 • proprietarul locuintei;
 • persoana care a instrainat locuinta pe baza unui contract cu clauza de intretinere;
 • titularul contractului de inchiriere;
 • alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.

 

       In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

 • incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;
 • incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

        La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutor pentru incalzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

ATENTIE! Nedeclararea corecta a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum si a bunurilor mobile si imobile detinute, constituie contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).

         Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educațional (tichete de grădiniță) conform legii 248/2015
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE BENEFICII SOCIALE
ANUNT - privind modul de primirea documentelor doveditoare pentru solicitarea unor beneficii sociale
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Sprijin educațional pe baza de tichete in cadrul POAD (S.N.S.E.D.)
Mese calde pe baza de tichete sociale in cadrul S.N.S.P.V.P.A.
Produse acordate in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD