Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Alocatia de stat

                                                                    Alocația de stat pentru copii

Condiții de acordare

          Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.

      Tinerii care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

      Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți, în condițiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinții.

Pentru familiile de cetăţeni români care desfăşoară sau nu desfăşoară activitate salariată într-un stat membru şi care au solicitat în scris dreptul la prestaţii familiale în acel stat membru, dar care  nu se încadrează în prevederile legii statului respectiv membru UE pentru acordarea acestora, pot solicita dreptul la alocaţie de stat pentru copii în România, pe bază de cerere şi documente justificative, privind alocaţia de stat pentru copii,  precum şi pentru reglementarea modalităţilor de plată a alocaţiei de stat pentru copii.

Ca şi document justificativ este necesar formularul european E411 sau orice alt document eliberat de instituţiile competente din statul membru respectiv, cu menţiunea că, familia a solicitat dar nu are dreptul la prestaţii familiale în acel stat membru.

Conform prevederilor art.72 din Regulamentul Consiliului nr.987/2009, în interiorul Uniunii Europene, trebuie evitat cumulul de drepturi de prestaţii familiale, motiv pentru care au fost instituite reguli pentru stabilirea statului competent prioritar care să plătească dreptul.

Baza legală de acordare

- Legea nr.61/1993, republicată, privind acordarea alocației de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare

- Hotarare nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii

Cuantum

       Cuantumul alocației de stat pentru copii se stabilește în raport cu indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

-  0,6 ISR, respectiv 300 ron pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);

-  0,300 ISR, respectiv 150 ron pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care învață la liceu sau  școala profesională;

- 0,6 ISR, respectiv  300 ron  pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap

Titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul.

       Alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare.
       Alocația de stat pentru copii se plătește și tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

Documente necesare

Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept:

-cerere tip pentru acordarea alocației de stat pentru copii;

-copie cărți identitate părinți și originalele

-copie certificat de naștere copil și originalul

-copie certificat de căsătorie și originalul

Unde se depune dosarul       

       Persoanele eligibile pentru acest drept, cu domiciliul pe raza municipiului Dorohoi, pot depune dosarele pentru acordarea alocației de stat pentru copii, la sediul din str.Stefan cel Mare nr.43, al Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din cadrul Primăriei Dorohoi.
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educational - gradinita
Tipizate - Cereri acordare beneficii sociale