Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
ANUNȚ IMPORTANT - CALENDARUL de desfășurare a Programului național de protecție socială ,,BANI DE LICEU”

         

              CALENDARUL de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială  ,,BANI DE LICEU”

Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”  -

  15 septembrie – 1 octombrie 2018      -    la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

               Efectuarea anchetelor sociale de catre  Directia de Asistenta Sociala Dorohoi  şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii1 octombrie – 23 octombrie 2018       

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 1 octombrie – 27 octombrie 2018

Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie 2018

Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie 2018 - la unităţile de învăţământ

Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie 2018

Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din str. Dumitru Furtuna nr. 14, în perioada 01.10.2018-23.10.2018, cu următoarele acte:

  • Cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi;
  • Dosar cu şină;
  • Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei;
  • Acte doveditoare privind  veniturile brute realizate pe ultimele 3 luni(adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);
  • Adeverinta privind starea materiala ( camera 9-Primărie) pentru toti membri majori;
  • Adeverinta de la Financiar ( cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi) pentru toti membri majori;
  • Declaraţie la juristul unitatii  pentru persoanele care nu realizeaza  venituri;
  • Adeverinţă de la serviciul impozite şi taxe locale care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru toti membri majori;

Notă: Conform Hotărârii nr. 1488/2004, actualizată, ancheta socială se efectuează în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat

 

 

 
Noutati
Hotarare cu privire la aprobarea listelor de prioritati pt. anul 2018 in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ al Municipiului Dorohoi
In atentia persoanelor care solicita instituirea tutelei sau a curatelei
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
HCL cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi pentru anul 2018
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
Anunț - Selecție beneficiari pentru anul școlar 2018/2019 la Centrul de zi Jurjac
ANUNȚ privind ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ 2018-2019
COMUNICAT privind efectuarea activităţilor sezoniere de către beneficiarii de ajutor social
ANUNȚ IMPORTANT - CALENDARUL de desfășurare a Programului național de protecție socială ,,BANI DE LICEU”
 ANUNŢ - În atenţia cetaţenilor Municipiului Dorohoi, solicitanţi de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
ANUNȚ - spor de 15% de care pot beneficia persoanele ce detin certificate de incadrare in gradele de handicap grav sau accentuat, angajate cu contract individual de munca
Anunt voluntariat in cadrul proiectului ,,Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP-DH) ”, cod SMIS: 114921
ANUNŢ privind acordarea  tichetelor sociale
  3 Decembrie -  Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati
SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE LA DATA DE 03.12.2018
ANUNT privind  acordarea  tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii NOIEMBRIE 2018
Anunț - termenul limită pentru depunerea cererilor în vederea ridicării tichetelor sociale