Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Centrul de zi pentru copii "Jurjac"

In cadrul Centrului pentru copii ”Jurjac” sunt furnizate urmatoarele tipuri de servicii sociale integrate:

 • îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei, inclusiv acordarea de hrana preparata in cadrul Cantinei de ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi;
 • asistenţa de specialitate în vederea aprofundării cunostinţelor dobândite în cadrul orelor de curs, de suport pentru orientarea şcolară;
 • asistenţa socială, educaţională şi psihologică;
 • program instructiv – educativ: efectuarea temelor, meditaţii;
 • program de socializare şi recreere (activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);
 • consilierea psihologică a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor

(1) Beneficiarii serviciilor de zi sunt:

 • copiii şi părinţii cărora li se acorda prestaţii şi servicii destinate prevenirii separarii lor;
 • copiii care au beneficiat de o măsura de protecţie specială şi au fost reintegrati în familie;
 • copiii care beneficiază de o măsura de protecţie specială;
 • copiii din familii monoparentale;
 • copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate;
 • copiii cu un grad ridicat de abandon şcolar;
 • copiii aflaţi în situaţii de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situatie de risc psiho-social în care se află copilul la un moment dat ;
 • părinţii ai căror copii beneficiază de o măsura de protecţie specială;
 • copii ai căror părinti sunt privati de libertate,
 • copiii proveniti din familii numeroase şi cu venituri insuficiente,
 • copiii din familii  cu probleme  de sănătate.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru

    a) Admiterea beneficiarilor în baza planului de servicii şi, respectiv, în baza planului individualizat de protecţie se face prin decizia directorului Direcţiei de Asistenţă Socială.

     Accesul la serviciile sociale furnizate de Centrul de zi pentru copii “Jurjac” se face fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnica sau naţionalitate, admiterea în centru făcându-se în funcţie de serviciile existente, de resursele disponibile şi de nevoile beneficiarilor. Furnizarea serviciilor sociale din cadrul Centrului de zi  se face cu respectarea etapelor managementului de caz și în urma încheierii contractului de servicii, conform anexei nr. 1.

  Identificarea cazurilor se realizează prin cel puţin una din următoarele situaţii:

   • solicitarea directa din partea clientului si sau a familiei/ reprezentantului legal;
   • referire din partea unei alte instituţii, publice sau private;
   • semnalare, sesizare scrisă sau telefonică din partea unor alte persoane decât membrii familiei/ reprezentantul legal;

    (3) Condiţii de încetare a serviciilor

   Când obiectivele planului de servicii pentru beneficiar au fost atinse, pe baza recomandării responsabilului de caz, şeful de centru decide încheierea furnizării serviciilor acordate beneficiarului. În urma acestei decizii, responsabilul de caz elaborează planul de monitorizare post-servicii al beneficiarului care va fi avizat de şeful de centru.

 

Fisiere atasateServicii sociale
Servicii sociale
Centrul Comunitar integrat
Cantina sociala
Centrul de zi pentru copii "Jurjac"
Centrul de zi pentru copiii si tinerii cu dizabilitati
Centrul de servicii integrate persoane varstnice
Ingrijirea persoanei cu handicap grav
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE SERVICII SOCIALE
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Dorohoi, pentru perioada 2019-2024