Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
ANUNȚ IMPORTANT - CALENDARUL de desfășurare a Programului   ,,Euro 200 ”

                                                                               ANUNŢ IMPORTANT

Conform  H.G.nr.191/2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionarii de calculatoare de către elevi şi studenti,

                                                                                      CALENDARUL

                                                              de desfăşurare a Programului   ,,Euro 200 ”

 Depunerea cererilor la Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi :     

01 aprilie -19 aprilie 2019

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii :     

22 aprilie - 13 mai  2019

          Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

      a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;

      b) au un venit brut pe membru de familie de maxim 250 lei.

          Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din str. Dumitru Furtuna nr. 14,  în perioada:   01 aprilie - 19 aprilie 2019 cu următoarele acte:

  • Cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi;
  • Dosar cu şină;
  • Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei(copie dupa  certificatele de   nastere sau  actele de identitate)
  • adeverinta de la institutiile de învatamânt din care sa rezulte calitatea de elev sau student si a celorlalti frati/surori;
  • Acte doveditoare privind  veniturile brute ale membrilor familiei (adeverinţă de salariat, cupon      de pensie, cupon pensie alimentara etc);
  • Adeverinta privind starea materiala (camera 9-Primărie) cu specificarea tipului de teren detinut(intravilan si / sau extravilan) pentru persoanele majore
  • Adeverinta DAS  (cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi) pentru persoanele majore;
  • Adeverinţă  DAS  care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru persoanele majore;
  • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz,  ca familia  nu a mai beneficiat de  acest ajutor.
  • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz,  ca nu obtine venituri;

 

Notă: Conform Hotărârii nr. 1294/2004, actualizată, ancheta socială se efectuează în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

 

 

 
Noutati
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
ANUNȚ privind ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ 2018-2019
Anunt voluntariat in cadrul proiectului ,,Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP-DH) ”, cod SMIS: 114921
Anunț privind rezultatele finale - concurs îngrijitor bătrâni la domiciliu
HCL nr. 112/25.04.2019 cu privire la aprobarea listelor de priorități - 2019 în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ al Municipiului Dorohoi
ANUNȚ IMPORTANT - CALENDARUL de desfășurare a Programului   ,,Euro 200 ”
ANUNȚ - ȘCOALA DE VARĂ „JURJAC” Dorohoi
Plan de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor generate de DAS Dorohoi
Anunț - voluntariat în cadrul Şcolii de vară „Jurjac” 2019.