Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi

Lansare de proiect la Primăria Dorohoi! Program integrat de măsuri de intervenție 

Lansare de proiect_11

 

 

Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dorohoi a găzduit joi, 1 martie 2018, lansarea proiectului „Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție”.

Municipiul Dorohoi, în parteneriat cu Direcția Asistenta Sociala Dorohoi, Fundația Corona Iași, Școala Gimnaziala Mihail Kogălniceanu, Grădinița cu program prelungit Stefan Cel Mare si Sfânt, demarează proiectul cu titlul: „Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție (CMP – Dh)”. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, Contract de finanțare nr.: POCU/140/4/2/114921, COD MySMIS 114921.

Proiectul are o durată de 36 de luni, respectiv în perioada 14 februarie 2018 - 13 februarie 2021 și se ridică la o valoare totală de 17.978.714,44 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 15.248.920,47 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.520.453,53 lei.

Obiectivul general este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitatea marginalizata non roma „Cartier Plevna - Dorohoi”, prin implementarea de măsuri integrate.

Rezultate așteptate: 
- Minim 120 de familii care vor beneficia de condiții de locuire îmbunătățite datorită intervențiilor prevăzute în proiect, respectiv: înlocuire/reparații tâmplărie, izolații termice, acoperisuri blocuri.
- 20 de persoane - tineri și copii cu dizabilități și CES vor beneficia de servicii de îngrijire și recuperare a persoanelor cu dizabilități;
- 30 de persoane care vor beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu;
- Minim 100 de familii vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă si servicii de asistență medicală comunitară;
- Minim 50 de familii vor beneficia de servicii de consiliere și sprijin pentru copii și părinți;
- 80 de familii care vor beneficia de servicii de educație parentală și consiliere educațională în vederea creșterii accesului, participării la educație și a prevenirii abandonului școlar;
- 60 de persoane care vor beneficia de servicii de tip școală după școală, activități extrașcolare și școală de vara în vederea creșterii accesului și a participării la educație și a prevenirii abandonului școlar;
- 20 de persoane vor beneficia de servicii educaționale - creșă ;
- 310 de persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere profesională,  mediere/plasare pe piața muncii și formare profesională
- 60 de persoane care participă la programul de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului; 
- 93 de persoane din zona marginalizată care vor avea un loc de muncă ;
- 20 de persoane care își vor demara propria afacere și vor primi granturi de 25.000 de EURO pentru dezvoltarea afacerii ;

Date de contact:
U.A.T. Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoşani,tel:0231.610133, e-mail: razvan.tuduruta@primariadorohoi.ro

Fundatia „Corona”, Iaşi, Str. Păcurari nr. 21, te:0232.244530, 0232.244536, e-mail:
office@fundatiacorona.ro

Grădinița cu Program Prelungit „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi, Strada Ștefan cel Mare 11, tel: 0231.611879, e-mail : gradinitanr9dorohoi@yahoo.com

Direcția de Asistență Socială Dorohoi, str. Stefan cel Mare, nr.43, tel: 0231.617813, e-mail: das@dorohoi.net

Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Aleea Dumbrava, Nr. 2, tel :0231.610134, e-mail : 
scoala8dorohoi@yahoo.com

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.”

Fisiere atasateNoutati
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
Anunt voluntariat in cadrul proiectului ,,Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP-DH) ”, cod SMIS: 114921
HCL nr. 112/25.04.2019 cu privire la aprobarea listelor de priorități - 2019 în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ al Municipiului Dorohoi
Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță 2019-20120
ANUNŢ IMPORTANT - CALENDARUL de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială  ,,BANI DE LICEU”
ANUNT - Selecție beneficiari an școlar 2019/2020 la Centrul de zi „Jurjac”
ANUNŢ - În atenţia cetaţenilor Municipiului Dorohoi, solicitanţi de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
ANUNT privind acordarea tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii SEPTEMBRIE 2019