Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Mese calde pe baza de tichete sociale in cadrul S.N.S.P.V.P.A.

Baza legala de acordare

  • OUG nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora,

Criterii de eligibilitate

Beneficiază tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde

-  persoanele care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această vârstă;

- persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Cuantum

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. este de 180 de lei/lună. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru mase calde poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului adoptată cu cel puţin 90 de zile înainte de încheierea anului

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

 Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise, conform instrucţiunilor entităţii achizitoare.

 Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei proceduri.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate numai la unităţile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.

 Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru mese calde reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educațional (tichete de grădiniță) conform legii 248/2015
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE BENEFICII SOCIALE
ANUNT - privind modul de primirea documentelor doveditoare pentru solicitarea unor beneficii sociale
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Sprijin educațional pe baza de tichete in cadrul POAD (S.N.S.E.D.)
Mese calde pe baza de tichete sociale in cadrul S.N.S.P.V.P.A.
Produse acordate in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD