Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
PROIECT "REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DESTINATE FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE"

Proiectul urmărește dezvoltarea serviciilor sociale specializate din orasul Dorohoi, pentru persoanele cu handicap grav, conform standardelor de calitate în vigoare, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiului existent care va fi utilizat pentru furnizarea de servicii sociale.

Beneficiari directi ai proiectului social vor fi:

  • Cel putin 20 copii si tineri cu dizabilitati grav, care nu beneficiaza de un program organizat de educatie, in programe de recuperare de zi;
  • Cel putin  20 de familii ale copiilor si tinerilor cu dizabilitati inclusi în program care vor forma  4 grupuri de sprijin pentru familiile altor copii si tinerilor cu dizabilitati.
  • 50 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de servicii de consiliere sociala si psihologica
  • 50 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de servicii de consiliere juridica
  • 230 de persoane care vor beneficia de serviciile sociale de pregatire si distribuire a hranei

La finalul perioadei de implementare atât numarul beneficiarilor de servicii sociale cât si a serviciilor sociale specializate furnizate de Directia de Asistenta Sociala Dorohoi se vor mari.

Astfel cel putin 20 de copii si tineri cu dizabilitati vor beneficia de servicii de:

  • Consiliere psihologica,
  • Consiliere sociala si
  • Consiliere terapeutica (ludoterapie, meloterapie, logoterapie)

 De asemenea 20  de familii cu  copii si tineri cu dizabilitati vor beneficia de servicii de consiliere sociala si se vor forma 4 grupuri de sprijin. Pe perioada derularii proiectului se vor realiza  minim 12 intalniri ale fiecarui grup de sprijin.

Valoarea totală a proiectului este de 1.506.475,28 lei din care finanțarea nerambursabilă fiind de 1.122.863,42 lei.

Pentru mai multe informații despre derularea proiectului vă rugăm să contactați U.A.T Municipiul Dorohoi, str. A. I. Cuza, nr.41, Dorohoi; județul Botoșani, tel./fax 0231 611310, e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro, persoana de contact, dl. Radu-Dan Surdu, manager proiect în echipa de implementare a proiectului.
Proiecte
ATTITUDINE DOROHOI
A.C.C.E.S. DOROHOI
SOLIDARITY DOROHOI
PROIECT "REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DESTINATE FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE"
PROIECT - STRATEGIE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI DOROHOI 2019-2024
PROIECT - COD ETIC SI DE INTEGRITATE AL PERSONALULUI CARE OFERA SEVICII SOCIALE SI CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție (CMP – Dh)