Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Sprijin educațional pe baza de tichete in cadrul POAD (S.N.S.E.D.)

Baza legala de acordare

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora
 • LEGE nr. 126 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • ORDONANȚA nr. 33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite şcolare

Criterii de eligibilitate

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:

 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar- familiile cu un venit net lunar de până la 283 de lei, inclusiv/ membru de familie,
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar- familiile cu un venit net lunar de până la 1115 de lei, inclusiv/ membru de familie,
 • copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial- familiile cu un venit net lunar de până la 1115 de lei, inclusiv/ membru de familie,

Documente necesare

 • Cereri însoţite de următoarele documente:
 • Copie acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii) 
 • Adeverință de la unitatea de învățământ cu specificația  formei de învățămînt de stat  la care este înscris elevul (preşcolar/primar/gimnazial)
 • Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari, cupon de alocație, adeverinţă de la financiar pentru persoanele fizice autorizate, alte acte privind veniturile realizate(burse, venituri din arendă, chirii,etc), aferente lunii  iulie 2020;  

Cuantum

 • Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an şcolar. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puţin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcţie de rata inflaţiei şi în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD. 

           Listele destinatarilor finali la nivel local se intocmesc de catre reprezentantii structurilor de asistenta socială de la nivelul autoritătilor publice locale, separat pe cele trei categorii in baza situatiilor primite de la unitatile de invatamant, se aproba de catre reprezentantul legal al autoritatii publice locale si ulterior se transmit institutiei prefectului, pana la data de 15 septembrie 2020.

           Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional vor fi alimentate la începutului anului şcolar, exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1), respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educaţional acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

           Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în anul calendaristic în care se acordă.

           Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educaţional reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educațional (tichete de grădiniță) conform legii 248/2015
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE BENEFICII SOCIALE
ANUNT - privind modul de primirea documentelor doveditoare pentru solicitarea unor beneficii sociale
Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Sprijin educațional pe baza de tichete in cadrul POAD (S.N.S.E.D.)
Mese calde pe baza de tichete sociale in cadrul S.N.S.P.V.P.A.
Produse acordate in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD