Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Ajutoare financiare
Conditii de acordare
Persoanele si familiile aflate in extrema dificultate datorita starii de sanatate sau altor cauze justificate
Ajutoare de urgenta
Baza legală de acordare:
• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
• HCL nr. 80/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentulului de organizare si functionare al DAS din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, prin care se inputerniceste autoritatea executiva locala in vedereautilizarii fondurilor banesti pentru plata ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de lege.
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
    Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Conditii de acordare

    Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Indemnizaţia pentru creşterea copilului
Condiţii de acordare

     Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate        salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse     impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,     precum şi de o indemnizaţie lunară.
Alocatia de sustinere a familiei
Familiile și persoanele singure care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Se consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează in a
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE BENEFICII SOCIALE
Cerere - pt. eliberare adeverința beneficii,
Cerere ancheta sociala - burse, bani de liceu,
Cerere beneficii sociale,
Cerere eliberare ancheta sociala - Euro 200,
Cerere pt. eliberare adeverință de venit - PatrimVen,
Cerere si declarație acordare drepturi,
Documente pentru stimulent de inserție,
Documente pentru indemnizație creștere copil,
Documente si formulare tipizate - alocație de stat
Alocatia de stat
Condiții de acordare

          Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.
Venitul minim garantat
Baza legală de acordare

1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
2. HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
Stimulent educațional (tichete de grădiniță) conform legii 248/2015
Baza legală de acordare:

    -  LEGEA nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile ulterioare

HOTĂRÂREA nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile ulterioare
ANUNT - privind modul de primirea documentelor doveditoare pentru solicitarea unor beneficii sociale
     Direcția de Asistență Socială Dorohoi,  având în vedere prevederile O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Beneficiari:
familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 800 lei pe membru de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi – cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;

Ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
Condiții de acordare
Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:
a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;
b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Sprijin educațional pe baza de tichete in cadrul POAD (S.N.S.E.D.)
Baza legala de acordare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora
LEGE nr. 126 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002
LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
ORDONANȚA nr. 33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite şcolare
Mese calde pe baza de tichete sociale in cadrul S.N.S.P.V.P.A.
Baza legala de acordare

OUG nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora,
Produse acordate in cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD
BAZA LEGALĂ DE ACORDARE

O.U.G. nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare.