Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Ajutoare financiare
Conditii de acordare
Persoanele si familiile aflate in extrema dificultate datorita starii de sanatate sau altor cauze justificate
Ajutoare de urgenta
Baza legală de acordare:
• Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
• HCL nr. 80/27.04.2017 privind aprobarea Regulamentulului de organizare si functionare al DAS din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, prin care se inputerniceste autoritatea executiva locala in vedereautilizarii fondurilor banesti pentru plata ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de lege.
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
    Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Conditii de acordare

    Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Indemnizaţia pentru creşterea copilului
Condiţii de acordare

     Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate        salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse     impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap,     precum şi de o indemnizaţie lunară.
Alocatia de sustinere a familiei
Conditii de acordare
Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.
Tipizate - Cereri acordare beneficii sociale
Cerere - acordare beneficii sociale - tichete sociale.doc
Cerere - beneficii soc. catre dl. Primar.doc
Cerere - efectuare ancheta sociala - burese,bani de liceu.doc
Cerere - eliberare adeverinta - ICC.docx
Cerere - eliberare ancheta sociala - EURO 200.doc
Cerere - eliberere adeverinta VMG.doc
Cerere - reluare activitate - ICCdocx.docx
Cerere - eliberare adeverinta de venit - PatrimVen.doc
Alocatia de stat
Condiții de acordare

          Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, precum și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.
Venitul minim garantat
Baza legală de acordare

1. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
2. HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
Stimulent educational - gradinita
Baza legală de acordare:

    -  LEGEA nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile ulterioare

HOTĂRÂREA nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completarile ulterioare