Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Cantina sociala

Beneficiarii serviciilor sociale asigurate de Cantina de ajutor social:

  • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  • tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);
  • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  • pensionarii;                                              
  • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
  • invalizii şi bolnavii cronici;
  • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, beneficiază de serviciile Cantinei de Ajutor Social, pe o perioadă de cel mult 90 de zile.

(2) Condițiile de acces/admitere în cantină sunt următoarele:

a) acte necesare:

- acte de identitate, copie şi original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentinţa de divorţ (unde este cazul);

- adeverinţa de elev cu menţiunea dacă primeşte bursă sau bani pentru liceu şi cuantumul acestora;

- adeverinţă de venituri (adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, adeverinţă de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de şomaj, cupon de ajutor social, cupon alocaţie de stat pentru copii) pe luna anterioară depunerii dosarului, după caz declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului, în original;

- hotărâre de plasament/încredinţare copie şi original;

- certificat şi hotărâre de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap, copie;

- adeverinţă de la medicul de familie pentru toţi membrii adulţi ai familiei din care să rezulte starea de sănătate (istoricul bolilor) şi că nu suferă de boli contagioase;

- se completează o cerere pentru acordarea porţiilor de hrana;

Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se propune prin ancheta socială care se efectuează la domiciliul solicitantului şi se contrasemnează de şef centru şi director. Cererea de acordare/respingere se aprobă prin decizia directorului Direcției de Asistență Socială, în baza anchetei sociale.

b)criterii de eligibilitate:

 - Serviciile sociale se presteaza gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social.

-  Persoanele indreptatite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul meselor servite, calculat pe aceeasi perioada.

   - Beneficiarii de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta sociala, potrivit dispozitiei primarului.

Fisiere atasateServicii sociale
Servicii sociale
Centrul Comunitar integrat
Cantina sociala
Centrul de zi pentru copii "Jurjac"
Centrul de zi pentru copiii si tinerii cu dizabilitati
Centrul de servicii integrate persoane varstnice
Ingrijirea persoanei cu handicap grav
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE SERVICII SOCIALE
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Dorohoi, pentru perioada 2019-2024