Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
DAS Dorohoi

Directia de Asistenta Sociala Dorohoi a fost infiintata incepand cu 01.02.2005 prin H.C.L. nr. 4/2005.

Este organizata si functioneaza in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 90/2003, pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala, avand personalitate juridica si a Certificatului de acreditare seria A nr. 0008572 din 04.09.2009.

Prin Decizia nr. 116 din 03.02.2011 Directia de Asistenta Sociala Dorohoi a fost acreditata pentru furnizarea urmatoarelor servicii:

  • servicii sociale acordate copiilor cu varste intre 6 si 14 ani, in cadrul Centrului de zi pentru copii "Jurjac", dupa cum urmeaza: educatie, asistenta si ingrijire, consiliere psihologica pentru copil si familie, socializare si petrecerea timpului liber, reintegrare familiala in comunitate.
  • servicii cu caracter primar cu scopul prevenirii excluderii sociale a unor categorii de persoane vulnerabile, datorita in mod special bolii pe fondul unor factori sociali determinanti (graviditate, nivel educational scazut, nivel economic scazut, dizabilitati, varsta, etc)
  • servicii complementare asistentei medicale comunitare, dupa cum urmeaza: asistenta si servicii de identificare a riscului de excluziune, informare in scopul educarii pentru sanatate, consiliere sociala, constientizare si sensibilizare sociala.


In anul 2012 Directia de Asistenta Sociala Dorohoi a fost reacreditata prin Decizia nr. 143 din 04.09.2012 emisa de Comisia de acreditare a judetului Botosani pentru urmatoarele servicii:

  • pregatirea si distribuirea hranei prin Cantina sociala;
  • ingrijire personala acordata la domiciliul persoanelor cu handicap grav de asistentii personali, conform reglementarilor specifice;
  • servicii de suport la domiciliul persoanelor varstnice, dupa cum urmeaza: ingrijire personala, asistenta medicala primara, suport emotional, consiliere si reprezentare, conform reglementarilor in vigoare in Centrul comunitar;
  • informare si consiliere sociala, juridica si psihologica pentru persoanele aflate in dificultate.

               
DAS Dorohoi
DAS Dorohoi
Hotarare cu privire la infiintarea DAS Dorohoi, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
Lege nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Lege nr. 153 din 2017 - transparenta veniturilor salariale
Raport de activitate - DAS Dorohoi
Informatii de interes public
Buletin informativ (Legea nr. 544/2001)
Anunturi - Achizitii publice
HCL - aprobate in anul 2019, pentru DAS Dorohoi
HCL - aprobate in anul 2020, pentru DAS Dorohoi