Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
 ANUNT - privind  acordarea  tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii Ianuarie 2020

           Primaria Municipiului Dorohoi prin Direcţia de Asistenţă Socială  începe  acordarea stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale pentru gradiniţă, acordate în baza Legii 248/20015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din Municipiul Dorohoi.

          Tichetele sociale pentru luna  Ianuarie 2020,  vor fi distribuite la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14,  titularului,  in baza cartii de identitate in original. 

         Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediul Direcţiei de Asistentă Socială Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

 

 
ANUNȚ - calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și în regim de închiriere, din fondul locativ al municipiului Dorohoi , în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2020

             UAT Dorohoi , prin Direcția de Asistență Socială , aduce la cunoștința solicitanților de locuințe sociale că  a fost stabilit calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de închiriere , din fondul locativ al municipiului Dorohoi , în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2020, după cum urmează:

         1           05.02-28.02.2020 – stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor şi supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.

         2           02.03-23.03.2020-  întocmirea corespondenţei către solicitanţii de locuinţe.

         3           24.03- 30.04.2020- completatea dosarelor cu documentele solicitate de comisia locativă.

         4           04.05.-29.05.2020-evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de priorităţi şi supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local. 

         Vor fi analizate și evaluate dosarele completate pe baza cererilor depuse până la data de 02.03.2020 , urmând ca solicitările depuse după această dată să fie evaluate în anul următor .

        În acest sens invităm solicitanții de locuințe sociale , care nu au depus cereri , să facă acest lucru până la data sus menționată la registratura Primăriei Dorohoi.  

 
Dezbatere publică - ROF DAS Dorohoi - 01.02.2020

16.12.2019 
Dezbatere publică a proiectului de Hotărâre a Consiliului Local privind ROF al DAS Dorohoi începând cu 01.02.2020

Fisiere atasateNoutati
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
Anunt voluntariat in cadrul proiectului ,,Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP-DH) ”, cod SMIS: 114921
HCL nr. 112/25.04.2019 cu privire la aprobarea listelor de priorități - 2019 în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ al Municipiului Dorohoi
Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță 2019-20120
ANUNŢ - În atenţia cetaţenilor Municipiului Dorohoi, solicitanţi de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
HCL 237 din 31.10.2019 cu privire la modificarea , începând cu 01.11.2019 a ROF al DAS Dorohoi
HCL - aprobare Grup de Lucru Local pentru romii din Municipiul Dorohoi si a Planului Local de Actiune ,, Romi 2020
ANUNȚ - În atenţia beneficiarilor de ajutoare de încălzire  cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri conform OUG 70/2011
Dezbatere publică - ROF DAS Dorohoi - 01.02.2020
ANUNȚ - calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și în regim de închiriere, din fondul locativ al municipiului Dorohoi , în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2020
 ANUNT - privind  acordarea  tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii Ianuarie 2020