Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
ANUNT privind  acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță aferente lunii MAI 2021

          UAT Dorohoi prin Direcţia de Asistenţă Socială  începe  acordarea stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale pentru gradiniţă, acordate în baza Legii 248/20015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din Municipiul Dorohoi.

          Tichetele sociale pentru luna  MAI 2021, vor fi distribuite la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14,  titularului,  în baza carții de identitate în original. 

          Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediul Direcţiei de Asistență Socială Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.
ANUNȚ - CONSULTARE FORMĂ FINALĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind interzicerea desfășurării unor activități, la nivel stradal, pe raza U.A.T Dorohoi

08.06.2021

        Începând cu data de 08. 06. 2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind procedura de elaborare a actelor normative de autoritatea publică locală, actualizată,

         UAT Dorohoi și Direcția de Asistență Socială, anunță faptul că versiunea finală a Proiectului de hotărâre privind interzicerea desfășurării unor activități, la nivel stradal, pe raza U.AT. Dorohoi  poate fi consultată:

- pe pagina de internet a DAS Dorohoi, la adresa: www.dasdorohoi.ro

- la sediul DAS Dorohoi din strada Ștefan cel Mare, nr.43.


          Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

- referatul de aprobare nr. 6259 /23.04. 2021 la proiectul de hotărâre;

- raportul de specialitate nr. 2192/21.04.2021 privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre;

- textul complet al proiectului de hotărâre

- recomandarea scrisă colectată.

 

 

 

Fisiere atasateANUNT IMPORTANT - Calendarul de desfășurare a Programului ,,Euro 200”

       Conform  prevederilor ORDINULUI nr. 3851 din 27 mai 2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021

                                                CALENDARUL de desfăşurare a Programului   ,,Euro 200 ”

 Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare la Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi :     

 • până la 15 iunie 2021 

Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învătământ împreună cu comisiile de anchetă socială :     

       16 iunie- 25 iunie  2021

Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

        a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;

        b) au un venit brut pe membru de familie de maxim 250 lei.

Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi, din str. Dumitru Furtuna nr. 14,  în perioada:   16 iunie -25 iunie 2021  cu următoarele acte:

 • Cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi;
 • Dosar cu şină;
 • Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei(copie dupa  certificatele de   nastere sau  actele de identitate)
 • adeverinta de la institutiile de învatamânt din care sa rezulte calitatea de elev sau student si a celorlalti frati/surori;
 • Acte doveditoare privind  veniturile brute ale membrilor familiei (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);
 • Adeverinta privind starea materiala (camera 9-Primărie) cu specificarea tipului de teren detinut(intravilan si / sau extravilan) pentru persoanele majore
 • Adeverinta DAS (cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi) pentru persoanele majore;
 • Adeverinţă DAS  care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru persoanele majore;
 • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, ca familia  nu a mai beneficiat de  acest ajutor.
 • declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, ca nu obtine venituri;

Notă: Conform Hotărârii nr. 1294/2004, actualizată, ancheta socială se efectuează în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat.

 
Noutati
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
Anunt voluntariat in cadrul proiectului ,,Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP-DH) ”, cod SMIS: 114921
ANUNT - privind modul de primirea documentelor doveditoare pentru solicitarea unor beneficii sociale
COVID 19 - În atenția persoanelor izolate/autoizolate și a celor peste 65 ani
ANUNȚ - lista de priorități pentru locuințele sociale și în regim de închiriere.
ANUNȚ - Redeschidere Activități Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități
ANUNȚ - PRIVIND DISTRIBUIREA DE MĂȘTI DE PROTECȚIE
ANUNȚ- privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational (S.N.S.E.D)
ANUNȚ - CALENDARUL de desfășurare a Programului național de protecție socială ,,BANI DE LICEU”
ANUNT - În atenția cetățenilor Municipiului Dorohoi, solicitanți de ajutoare pentru încălzirea locuinței
Comunicat de presa - Inaugurarea „Centrului de Sprijin Ocupational”
ANUNŢ privind distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde
ANUNT rezultate finale concurs - asistent medical comunitar
ANUNT - calendarul comisiei de analiză a solicitării de locuințe sociale, în vederea întocmirii listelor de priorități pentru anul 2021
ANUNT - persoanele cu dizabilități, in baza unui voucher, pot achiziționa tehnologii si dispozitive asertive si tehnologii de acces, in valoare de aproximativ 5000 euro.
2 Aprilie – Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului
Anunț privind cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie în anii 2020 -2021 locuitori ai Mun.Dorohoi, căsătorite în Dorohoi sau în alte localități
ANUNȚ - CONSULTARE/DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE privind interzicerea desfășurării unor activități, la nivel stradal, pe raza U.A.T Dorohoi
ANUNT IMPORTANT - Calendarul de desfășurare a Programului ,,Euro 200”
ANUNȚ - CONSULTARE FORMĂ FINALĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind interzicerea desfășurării unor activități, la nivel stradal, pe raza U.A.T Dorohoi
ANUNȚ - organizare concurs in data de 8 iulie 2021, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de consilier / asistent social, pe durata nedeterminata, in cadrul Centrului de zi pentru copii Jurjac.
ANUNT privind  acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță aferente lunii MAI 2021