Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI DOROHOI, JUDEŢUL BOTOȘANI pentru perioada 2019-2024

STRATEGIA DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR  SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI DOROHOI,  JUDEŢUL BOTOȘANI

Pentru perioada 2019-2024

Fisiere atasateANUNȚ - calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de inchiriere, din fondul locativ al municipiului Dorohoi, în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2019

 

ANUNȚ - calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de inchiriere, din fondul locativ al municipiului Dorohoi, în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2019

 

              În cadrul şedinţei din data de 19.02.2019 a fost stabilit calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de închiriere, din fondul locativ al municipiului Dorohoi, în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2019, după cum urmează:

         1.            21.01.- 31.01.2019 - stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor şi supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.

         2.           20.02. - 01.03.2019 -  întocmirea corespondenţei către solicitanţii de locuinţe.

         3.           04.03. - 29.03.2019 - completatea dosarelor cu documentele solicitate de comisia locativă.

         4.           01.04. - 15.04.2019 - evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de priorităţi şi supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.
Noutati
Hotarare cu privire la aprobarea listelor de prioritati pt. anul 2018 in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ al Municipiului Dorohoi
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
HCL cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi pentru anul 2018
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
Anunț - Selecție beneficiari pentru anul școlar 2018/2019 la Centrul de zi Jurjac
ANUNȚ privind ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ 2018-2019
Anunt voluntariat in cadrul proiectului ,,Comunitatea Marginalizată Plevna – Dorohoi – program integrat de măsuri de intervenție (CMP-DH) ”, cod SMIS: 114921
ANUNŢ - În atenţia cetaţenilor Municipiului Dorohoi, solicitanţi de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
ANUNT - organizare concurs pentru ocuparea a 5 funcții contractuale de execuție de îngrijitor bătrâni la domiciliu
 În atenţia beneficiarilor de ajutoare de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri conform OUG 70/2011
ANUNȚ - selecție dosare înscriere concurs IBD
ANUNȚ - calendarul comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de inchiriere, din fondul locativ al municipiului Dorohoi, în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2019
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI DOROHOI, JUDEŢUL BOTOȘANI pentru perioada 2019-2024
ANUNT - rezultate - concurs pentru ocuparea a 5 funcții contractuale de execuție de îngrijitor bătrâni la domiciliu