Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Ajutoare de urgenta

                                                                  AJUTOARE DE URGENTA

Baza legală de acordare:

  • Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
  • HCL nr. 80/27.04.2017 privind  aprobarea Regulamentulului de organizare si functionare al DAS  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, prin care se inputerniceste autoritatea executiva locala in vedereautilizarii fondurilor banesti pentru plata ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de lege.

Condiţii de acordare
   Ajutoarele de urgenţă se acordă familiilor sau persoanelor care se afla în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, înhumarea persoanelor fără susţinători legali, precum si a altor situaţii deosebite stabilite prin lege.

Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de urgenţă

·        cerere a unui membru de familie sau a persoanei singure ;

·        copie acte de identitate a persoanei solicitante şi după caz a tuturor membrilor familiei ;

-        chitante, bonuri fiscale, adeverinte medicale, trimiteri, retete, scrisori medicale etc.

-        proces verbal de constatare a consecinţelor datorate calamităţilor naturale, incendiilor , accidentelor  după caz  ;

·       acte de venituri  în funcţie de ocupaţia solicitantului şi a membrilor de familie

Documente necesare în vederea obţinerii ajutoarelor de înmormântare pentru beneficiarii de venit minim garantat.

·        cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare ;

·        copie acte de identitate a persoanei solicitante ;

·        certificatul de deces, în original şi în copie ;

·        acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator ;

·        dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Modalităţi de plată

       Ajutorul de urgenţă ( în funcţie de situaţie) se acordă în bani pe baza Dispoziţiei primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta care are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul Biroul de beneficii sociale din cadrul Directiei  de Asistenţă SocialăDorohoi, prin care se certifica situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure.

   Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă se suportă din bugetele locale. 

 
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educational - gradinita
Tipizate - Cereri acordare beneficii sociale