Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului

Conditii de acordare

           Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

      De indemnizația lunară și stimulentul de inserție, beneficiază oricare dintre părinții firești ai copilului, dacă îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de lege.

Baza legala de acordare

 • Ordonanta de urgenta nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Hotarârea de guvern nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.111/2010 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.66/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Cuantum

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației.

 Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului, cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserție se prelungește astfel:

a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.


Ce contine dosarul

Dosarul contine urmatoarele documente:

 • cerere  si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului pentru cresterea copilului-Anexa nr.1;
 • stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului pâna la 3 ani si stagiul de cotizare care a fost avut in vedere la stabilirea stimulentului pentru cresterea copilului (Anexa nr.2);
 • copie la cererea de reluare activitate,către angajator;
 • decizie de reluare a activității, sau adeverinta de la angajator din care sa rezulte ca acesta a reluat activitatea profesionala si realizeaza venituri.
 • adeverinta privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare pentru solicitantul dreptului eliberata de Casa Judeteana de Pensii Botosani, în cazul solicitării stimulentului imediat după concediul de maternitate;
 • actele de identitate ale parintilor copilului – copie ;
 • certificat de nastere al copilului – copie ;
 • certificat de căsătorie - copie

Unde se depune dosarul

         Persoanele cu domiciliul pe raza  municipiului Dorohoi, pot depune dosarele de stimulent pentru crestere si ingrijire copil, la sediul din str.Stefan cel Mare nr.43, al Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi .
 
Beneficii sociale
Ajutoare financiare
Ajutoare de urgenta
Stimulentul pentru cresterea si ingrijirea copilului
Indemnizatia de crestere a copilului in varsta de pana la 2-3 ani
Alocatia de sustinere a familiei
Alocatia de stat
Venitul minim garantat
Stimulent educational - gradinita
Tipizate - Cereri acordare beneficii sociale