Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție (CMP – Dh)

Lansare de proiect_11

Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dorohoi a găzduit joi, 1 martie 2018, lansarea proiectului „Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție”.

Municipiul Dorohoi, în parteneriat cu Direcția Asistenta Sociala Dorohoi, Fundația Corona Iași, Școala Gimnaziala Mihail Kogălniceanu, Grădinița cu program prelungit Stefan Cel Mare si Sfânt, demarează proiectul cu titlul: „Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție (CMP – Dh)”. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, Contract de finanțare nr.: POCU/140/4/2/114921, COD MySMIS 114921.

Proiectul are o durată de 36 de luni, respectiv în perioada 14 februarie 2018 - 13 februarie 2021 și se ridică la o valoare totală de 17.978.714,44 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FSE - 15.248.920,47 lei și valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.520.453,53 lei.

Obiectivul general este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitatea marginalizata non roma „Cartier Plevna - Dorohoi”, prin implementarea de măsuri integrate.

Rezultate așteptate: 
- Minim 120 de familii care vor beneficia de condiții de locuire îmbunătățite datorită intervențiilor prevăzute în proiect, respectiv: înlocuire/reparații tâmplărie, izolații termice, acoperisuri blocuri.
- 20 de persoane - tineri și copii cu dizabilități și CES vor beneficia de servicii de îngrijire și recuperare a persoanelor cu dizabilități;
- 30 de persoane care vor beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu;
- Minim 100 de familii vor beneficia de servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă si servicii de asistență medicală comunitară;
- Minim 50 de familii vor beneficia de servicii de consiliere și sprijin pentru copii și părinți;
- 80 de familii care vor beneficia de servicii de educație parentală și consiliere educațională în vederea creșterii accesului, participării la educație și a prevenirii abandonului școlar;
- 60 de persoane care vor beneficia de servicii de tip școală după școală, activități extrașcolare și școală de vara în vederea creșterii accesului și a participării la educație și a prevenirii abandonului școlar;
- 20 de persoane vor beneficia de servicii educaționale - creșă ;
- 310 de persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere profesională,  mediere/plasare pe piața muncii și formare profesională
- 60 de persoane care participă la programul de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului; 
- 93 de persoane din zona marginalizată care vor avea un loc de muncă ;
- 20 de persoane care își vor demara propria afacere și vor primi granturi de 25.000 de EURO pentru dezvoltarea afacerii ;

Date de contact:
U.A.T. Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoşani,tel:0231.610133, e-mail: razvan.tuduruta@primariadorohoi.ro

Fundatia „Corona”, Iaşi, Str. Păcurari nr. 21, te:0232.244530, 0232.244536, e-mail:
office@fundatiacorona.ro

Grădinița cu Program Prelungit „Ștefan cel Mare și Sfânt” Dorohoi, Strada Ștefan cel Mare 11, tel: 0231.611879, e-mail : gradinitanr9dorohoi@yahoo.com

Direcția de Asistență Socială Dorohoi, str. Stefan cel Mare, nr.43, tel: 0231.617813, e-mail: das@dorohoi.net

Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Aleea Dumbrava, Nr. 2, tel :0231.610134, e-mail : 
scoala8dorohoi@yahoo.com

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.”

 

Fisiere atasate

ATTITUDINE DOROHOI
Dezvoltarea serviciilor sociale specializate de ingrijire la domiciliu oferite persoanelor varstnice din Municipiul Dorohoi. Dezvoltarea parteneriatului public-privat in domeniul asistentei sociale.
SOLIDARITY DOROHOI
Dezvoltarea serviciilor sociale specializate oferite de D.A.S. prin servicii de pregatire si distribuire a hranei acordate conform standardelor de calitate si prin servicii de distribuire a hranei la domiciliu. Asigurarea de consiliere juridica persoanelor aflate in dificultate. Imbunatatirea capacitatii Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi de a lucra in parteneriat in domeniul asistentei sociale.
A.C.C.E.S. DOROHOI
Dezvoltarea serviciilor sociale oferite persoanelor aflate in dificultate din Municipiului Dorohoi.
PROIECT "REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DESTINATE FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE"
Proiectul urmărește dezvoltarea serviciilor sociale specializate din orasul Dorohoi, pentru persoanele cu handicap grav, conform standardelor de calitate în vigoare, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiului existent care va fi utilizat pentru furnizarea de servicii sociale.
PROIECT - STRATEGIE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI DOROHOI 2019-2024
Serviciile sociale reprezintă conform prevederilor art. 27, alin (1) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale ”... activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii”.
Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție (CMP – Dh)
Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dorohoi a găzduit joi, 1 martie 2018, lansarea proiectului „Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de intervenție”.
PROIECT - COD ETIC SI DE INTEGRITATE AL PERSONALULUI CARE OFERA SEVICII SOCIALE SI CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE
Beneficiarii de servicii sociale acordate prin Direcţia de asistenţă sociala pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violenţa în familie, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, familii monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Dorohoi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnica, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică.