Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Reguli stricte privind desfăşurarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

Reguli stricte privind desfăşurarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

 

 

       În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 75/2015, DAS Dorohoi vă informează că, în vederea protejării interesului superior al copilului, prestarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, este condiţionată de informarea prealabilă a serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul copilului, prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a activităţii. (conform anexei nr.1 la H.G. 75/2015).

     Nota de informare  se depune de către părinţi/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului şi este însoţită de următoarele documente:

    a) copia certificatului de naştere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate;

    b) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;

    c) copia actului de identitate al însoţitorului, după caz;

    d) certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt pentru a desfăşura activitatea şi, dacă este cazul, să conţină recomandări speciale privind durata de desfăşurare a activităţii prestate;

    e) aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă particularităţile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în funcţie de vârstă şi gradul de înţelegere, şi este de acord cu participarea la activitate, precum şi recomandări speciale privind privind durata de desfăşurare a activităţii prestate;

    f) avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activităţi sportive de performanţă, inclusiv recomandări speciale privind durata de desfăşurare a activităţii prestate;

   g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care frecventează o formă de învăţământ, (conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 75/2016), dacă activitatea este prestată în perioada programului şcolar.

        O copie certificată conform cu originalul a contractului încheiat între organizator şi părinte/reprezentant legal al minorului se transmite, în termen de 10 zile lucrătoare, serviciului public de asistenţă socială de către părinte/reprezentant legal.

        Nerespectarea cerinţelor legale, mai sus menţionate, de către părinte/reprezentant legal al copilului se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.
Noutati
Hotarare cu privire la aprobarea listelor de prioritati pt. anul 2018 in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ al Municipiului Dorohoi
In atentia persoanelor care solicita instituirea tutelei sau a curatelei
Lansare de proiect - Program integrat de măsuri de intervenție - Municipiul Dorohoi
HCL cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi pentru anul 2018
HCL cu privire la aprobarea incepand cu 01.01.2018 a organigramei, a statului de functii, a salariilor de baza si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Directia de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
2 Aprilie, Ziua Internationala de Constientizare a Autismului
Reguli stricte privind desfăşurarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling
Anunț - Selecție beneficiari pentru anul școlar 2018/2019 la Centrul de zi Jurjac
ANUNȚ privind ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ 2018-2019
COMUNICAT privind efectuarea activităţilor sezoniere de către beneficiarii de ajutor social
ANUNȚ IMPORTANT - CALENDARUL de desfășurare a Programului național de protecție socială ,,BANI DE LICEU”
 ANUNŢ - În atenţia cetaţenilor Municipiului Dorohoi, solicitanţi de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
ANUNȚ privind  acordarea  tichetelor sociale pentru grădinița aferente lunii  SEPTEMBRIE 2018
ANUNȚ - spor de 15% de care pot beneficia persoanele ce detin certificate de incadrare in gradele de handicap grav sau accentuat, angajate cu contract individual de munca