Informatii       0231 617 813       das@dorohoi.net
DAS Dorohoi   |   Noutati   |   Servicii   |   Beneficii   |   Proiecte   |   Sesizari   |   Angajari   |   Contact
 
Servicii sociale

Ce sunt si cine furnizeaza serviciile sociale ?

Serviciile sociale reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile aflate in dificultate si constituie un asamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii.

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

Care sunt conditiile de acordare ?  

Serviciile sociale sunt acordate cand bunastarea individuala sau colectiva se afla in situatie de risc. Cel mai important ingredient este beneficiarul, persoana care are nevoie de sprijin, a carei autonomie si calitate a vietii pot fi periclitate fara oferirea de servicii sociale, determinand astfel aparitia riscului de excluziune sociala.

Serviciile sociale, alaturi de prestatiile sociale, precum si de alte sisteme de securitate sociala, intervin pentru solutionarea unor probleme potential generatoare de excluziune sociala.

Principiile care stau la baza serviciilor sociale.

 • Solidaritatea sociala: intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura singure nevoile sociale.
 • Centrarea pe familie si comunitate  avand ca obiectiv intarirea si dezvoltarea mediilor naturale de viata ale persoanelor (familia si comunitatea). Din aceasta perspectiva, finalitatea serviciilor sociale este dezvoltarea capacitatilor individuale de functionare si o mai buna integrare sociala a individului cat si realizarea unui mediu social suportiv.
 • Abordarea globala  pornind de la premiza ca problemele unei persoane, familii sau comunitati sunt interdependente si nu se pot trata separat. Din acest motiv, interventia lucratorului social va porni de la diagnoza bazata pe o intelegere globala a tuturor problemelor existente si, acolo unde este nevoie, interventia lui va fi completata de servicii de asistenta sociala de tip specializat.
 • Organizarea comunitara:  necesitatea de eficientizare a serviciilor sociale prin organizarea lor la nivelul judetului si comunitatilor locale, prin preluarea lor de catre autoritatile publice locale sau la nivel zonal iar, acolo unde nu se poate, prin realizarea unui parteneriat intre mai multe comunitati.
 • Parteneriatul activand o larga participare a mai multor institutii, organizatii, autoritati, prieteni, vecini, colegi, familie, alti reprezentanti ai societatii civile, a tuturor actorilor comunitari in vederea realizarii obiectivelor propuse.
 • Complementaritatea  realizata intre sistemul public si cel neguvernamental. Sistemul public garanteaza acoperirea drepturilor sociale, dezvolta si organizeaza serviciile prevazute de lege si sutine financiar actiunile organizatiilor neguvernamentale. Astfel, atat sistemul public de servicii sociale , cat si cel non-guvernamental,se poate inscrie intr-o politica sociala unitara, coerenta, de sprijin eficient a celor aflati in nevoie.
 • Lucrul in echipa  bazat pe actiunea comuna a mai multor specialisti din domenii diferite care pot da raspuns problemelor complexe ale beneficiarilor. Resursele importante ale activitatii eficiente in echipa sunt suportul reciproc profesional si uman, consultarea, luarea impreuna a deciziilor cu privire la abordarea fiecarui caz.
 • Diversificarea activitatilor pe masura cresterii resurselor  sistemul de servicii sociale reprezinta un cadru institutional structurat in care activitatile se diversifica pe masura aparitiei de noi resurse sau de noi probleme; diversificarea problematicii necesita crearea unui management eficient si eficace de sistem si nu trebuie sa conduca la infiintarea de noi institutii noi, axate doar pe o anume nevoie sau categorie de beneficiar.

Tipuri de sevicii sociale.

Serviciile sociale pot fi servicii sociale cu caracter primar si servicii sociale specializate, ambele categorii avand un caracter proactiv.

 • Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.
 • Serviciile sociale specializate au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.

Serviciile de ingrijire social medicala sunt servicii sociale specializate si se adreseaza persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor care sufera de boli incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violentei in familie.

Serviciile de ingrijire social-medicala sunt:

 1. servicii sociale,
 2. servicii medicale si
 3. servicii conexe acestora

Directia de Asistenta Sociala Dorohoi este furnizor de servicii sociale acreditat, conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000480 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Prestatiilor Sociale si Persoanelor Varstnice, la data de 16.04.2014.

In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi functioneaza Centrul de servicii sociale, care cuprinde:

 • Centrul de zi pentru copii ”Jurjac” - Licenta de functionare provizorie nr. 219/23.03.2017
 • Centrul de zi pentru copiii și tinerii cu dizabilități - Licenta de functionare provizorie nr. 220/23.03.2017
 • Cantina de ajutor social - Licenta de functionare provizorie nr. 3584/27.09.2016
 • Centrul comunitar integrat - Licenta de functionare provizorie nr. 3588/28.10.2016
 • Centrul de servicii integrate persoane varstnice- Licenta de functionare provizorie nr. 3805/09.12.2016

 
Servicii sociale
Servicii sociale
Centrul Comunitar integrat
Cantina sociala
Centrul de zi pentru copii "Jurjac"
Centrul de zi pentru copiii si tinerii cu dizabilitati
Centrul de servicii integrate persoane varstnice
Ingrijirea persoanei cu handicap grav
TIPIZATE - MODELE DE COMPLETARE CERERI DE ACORDARE SERVICII SOCIALE
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Dorohoi, pentru perioada 2019-2024